คุณค่าทางโภชนาการ

ชื่อผลิตภัณฑ์: น้ำผลไม้ 20% (ตรา ดีโด้) 450 มล.
Product: 20% Fruit Juice (DeeDo Brand) 450 ml

ชื่อผลิตภัณฑ์ :
น้ำส้ม 20% (ตรา ดีโด้)
20% Orange Juice (DeeDo Brand)
ชื่อผลิตภัณฑ์ :
น้ำส้มสายน้ำผึ้ง 20% (ตรา ดีโด้)
20% Sainamphueng Orange Juice (DeeDo Brand)
ชื่อผลิตภัณฑ์ :
น้ำแคนตาลูป 20% (ตรา ดีโด้)
20% Cantaloupe Juice (DeeDo Brand)
ชื่อผลิตภัณฑ์ :
น้ำสับปะรด 20% (ตรา ดีโด้)
20% Pineapple Juice (DeeDo Brand)
ชื่อผลิตภัณฑ์ :
น้ำสตรอว์เบอรร์รี่ 20% (ตรา ดีโด้)
20% Strawberry Juice (DeeDo Brand)