คุณค่าทางโภชนาการ

ชื่อผลิตภันฑ์: ดีโด้ ฟรุตกุ 350 มล.
Product: DeeDO Fruitku 350 ml

ชื่อผลิตภัณฑ์ :
น้ำสตรอว์เบอร์รี่ 20% กลิ่นสตรอว์เบอร์รี่อามาโอะผสมวุ้นมะพร้าว (ตรา ดีโด้ ฟรุตกุ)
20% Strawberry Juice Amaou Strawberry Flavoured with Nata De Coco (DeeDo Fruitku Brand)
ชื่อผลิตภัณฑ์ :
น้ำเมล่อน 20% กลิ่นเมล่อนยูบาริผสมวุ้นมะพร้าว (ตรา ดีโด้ ฟรุตกุ)
20% Melon Juice Yubari Melon Flavoured with Nata De Coco (DeeDo Fruitku Brand)
ชื่อผลิตภัณฑ์ :
น้ำลิ้นจี่ 20% ผสมวุ้นมะพร้าว (ตรา ดีโด้ ฟรุตกุ)
20% Lychee Juice with Nata De Coco (DeeDo Fruitku Brand)
ชื่อผลิตภัณฑ์ :
น้ำส้ม 20% ผสมวุ้นมะพร้าว (ตรา ดีโด้ ฟรุตกุ)
20% Orange Juice with Nata De Coco (DeeDo Fruitku Brand)
ชื่อผลิตภัณฑ์ :
น้ำองุ่น 20% ผสมวุ้นมะพร้าว (ตรา ดีโด้ ฟรุตกุ)
20% Grape Juice with Nata De Coco (DeeDo Fruitku Brand)