คุณค่าทางโภชนาการ

ชื่อผลิตภัณฑ์: น้ำผลไม้ 20% (ตรา ดีโด้) 140 มล.
Product: 20% Fruit Juice (DEEDO Brand) 140 ml

ชื่อผลิตภัณฑ์ :
น้ำส้ม 20% (ตรา ดีโด้) 140 มล.
20% Orange Juice (DEEDO Brand) 140 ml.
ชื่อผลิตภัณฑ์ :
น้ำส้มสายน้ำผึ้ง 20% (ตรา ดีโด้) 140 มล.
20% Sainamphueng Orange Juice (DEEDO Brand) 140 ml.
ชื่อผลิตภัณฑ์ :
น้ำสตรอว์เบอร์รี่ 20% (ตรา ดีโด้) 140 มล.
20% Strawberry Juice (DEEDO Brand) 140 ml.
ชื่อผลิตภัณฑ์ :
น้ำองุ่น 20% (ตรา ดีโด้) 140 มล.
20% Grape Juice (DEEDO Brand) 140 ml.
ชื่อผลิตภัณฑ์ :
น้ำแคนตาลูป 20% (ตรา ดีโด้) 140 มล.
20% Cantaloupe Juice (DEEDO Brand) 140 ml.
ชื่อผลิตภัณฑ์ :
น้ำลิ้นจี่ 20% (ตรา ดีโด้) 140 มล.
20% Lychee Juice (DEEDO Brand) 140 ml.ชื่อผลิตภัณฑ์: น้ำผลไม้ 20% (ตรา ดีโด้) 160 มล.
Product: 20% Fruit Juice (DEEDO Brand) 160 ml

ชื่อผลิตภัณฑ์ :
น้ำส้ม 20% (ตรา ดีโด้) 160 มล.
20% Orange Juice (DEEDO Brand) 160 ml.
ชื่อผลิตภัณฑ์ :
น้ำส้มสายน้ำผึ้ง 20% (ตรา ดีโด้) 160 มล.
20% Sainamphueng Orange Juice (DEEDO Brand) 160 ml.
ชื่อผลิตภัณฑ์ :
น้ำสตรอว์เบอร์รี่ 20% (ตรา ดีโด้) 160 มล.
20% Strawberry Juice (DEEDO Brand) 160 ml.
ชื่อผลิตภัณฑ์ :
น้ำองุ่น 20% (ตรา ดีโด้) 160 มล.
20% Grape Juice (DEEDO Brand) 160 ml.
ชื่อผลิตภัณฑ์ :
น้ำแคนตาลูป 20% (ตรา ดีโด้) 160 มล.
20% Cantaloupe Juice (DEEDO Brand) 160 ml.
ชื่อผลิตภัณฑ์ :
น้ำลิ้นจี่ 20% (ตรา ดีโด้) 160 มล.
20% Lychee Juice (DEEDO Brand) 160 ml.